Gezocht: innovaties om geluidsschermen duurzamer te produceren - minder CO2 en bij voorkeur 100% circulair

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 16 september 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Innovatiepartnerschap 12x €10.000 + 8x €20.000 + vervolgopdracht

Share challenge

Innovatiepartnerschap 12x €10.000 + 8x €20.000 + vervolgopdracht

deadline verlopen

ProRail beheert en bouwt aan het spoornetwerk van Nederland. Hierbij verbruiken we veel materialen als beton, staal, koper en steenslag. Deze materialen zorgen voor een aanzienlijke CO2 uitstoot. Om deze uitstoot te reduceren kijken we naar mogelijkheden om het verbruik van deze materialen te verlagen. 

Geluidschermen hebben een relatief groot aandeel in de materiaalstromen van ProRail. Met een geschatte omvang van ruim 7kton CO2 op jaarbasis staan ze op plek 5 van meest CO2 intensieve producten binnen. De komende jaren gaan er bovendien meer kilometers geluidsscherm geplaatst worden dan gemiddeld waardoor dit aandeel nog zal stijgen.

ProRail is zich bewust van meerdere innovaties in Nederland en Europa die een sterk positieve impact kunnen hebben op de milieudruk en circulariteit van geluidschermen. ProRail wil de toepassing van deze innovaties daarom faciliteren door dit innovatiepartnerschap.

Denken jullie dé oplossing te hebben om geluidsschermen duurzamer te produceren en zo het spoor duurzamer te maken?

Waar zijn we naar op zoek?
ProRail zoekt innovatieve concepten om een systeemsprong (ten opzichte van de huidige standaard geluidsschermen) te maken in het reduceren van de milieu-impact van geluidsschermen met behoud van de benodigde akoestische en constructieve eigenschappen. Onder milieu-impact verstaan we met name CO2 voetafdruk en circulariteit (welke tot uiting komen in de Milieukostenindicator score).

Oplossingen moeten in ieder geval voldoen aan de volgende functionele eisen: 

 • Het geluidsscherm absorbeert en isoleert geluid (Conform Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 (publicatiedatum 01-01-2020) - bijlage IV - paragraaf 5.3.7. Deze bijlage van het reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 is te vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0031722/2021-04-01#BijlageIV)
 • Weerstaat de belasting van wind- en trein-stuwdruk (constructieve veiligheid) 
 • Presteert over de gehele levensduur beter op gebied van CO2 en circulariteit (MKI) dan de huidige bekende geluidschermtypes met ambitie CO2 neutraal en 100% circulair.


Innovatiepartnerschap
In een innovatiepartnerschap wil ProRail met marktpartijen diverse oplossingen (door)ontwikkelen en geschikt maken voor de spoorse sector. Het innovatiepartnerschap bestaat uit meerdere fasen met aan het eind van elke fase weer een go/no go moment: 

0. Mededingingsfase 
ProRail heeft er bewust voor gekozen om het aantal minimumeisen in de eerste fase van deze aanbestedingsprocedure te beperken om zo maximaal de ruimte te geven aan de innovatiekracht van marktpartijen. De innovatieve oplossing hoeft bij indiening van het projectvoorstel niet meteen te voldoen aan alle eisen. Wel moet duidelijk zijn of en hoe gegadigde aan de eisen gaat voldoen en wat daarvoor eventueel nodig is.

1. Onderzoeks- en ontwikkelfase
Met maximaal 12 partijen die als beste uit de fase van inschrijving/mededinging zijn gekomen, wordt bij de start van fase 1 een overeenkomst gesloten voor de duur van de Onderzoek- en ontwikkelingsfase. Partijen ontvangen een vergoeding van €10.000 voor deze fase. 

2. Testfase
Met maximaal 8 partijen die als beste door fase 1 komen starten we fase 2. Deze is opgedeeld in twee delen:
a. Labtesten op 12m2 scherm
b. Veldtest met 12 strekkende meter scherm

Voor heel fase 2 wordt uitgegaan van maximaal €20.000 vergoeding per deelnemer (€10.000 voor fase 2a en €10.000 voor fase 2b) op basis van de begroting en daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarnaast stelt ProRail voor deze fase een onderzoekbudget ter beschikking voor het uitvoeren van de benodigde proeven.

3. Commerciële/ toepassingsfase: inkoop en implementatie
ProRail is voornemens om met 4 partijen die het best door fase 2b komen een overeenkomst te sluiten voor de levering van ca 250m2 innovatief geluidscherm. 

Dit heeft tot doel om de innovaties ook daadwerkelijk hun weg te laten vinden in projecten. Dit krijgt mogelijk de vorm van 4 directieleveringen aan de contractanten (aannemers) van het nog aan te besteden concurrerende raamovereenkomst MJPG.

Lees voor de complete toelichting op dit innovatiepartnerschap de gehele leidraad en alle bijbehorende bijlages.

Informatiebijeenkomst
Voorafgaand aan de start van het programma (tijdens de inschrijvingsperiode) wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerde partijen op dinsdag 6 juli van 14.30 – 16.30 (digitaal). Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over de vraagstukken, de aanbestedingsprocedure en kunt u vragen stellen. Meld je aan voor de informatiebijeenkomst

Jullie voorstel
De volgende documenten moeten worden aangeleverd:

 • Inschrijvingsformulier: conform het model in Bijlage 4 van de leidraad (download die hier).
 • Projectvoorstel: maximaal 10 A4, conform eisen tabel 1 hoofdstuk 3 van de leidraad. Let op: wanneer het voorstel meer pagina’s omvat dan worden de aanvullende pagina’s niet beoordeeld.

Uw documenten en/of inschrijving dienen volledig en rechtsgeldig ondertekend vóór de in TenderNed genoemde datum en tijdstip te zijn ingediend via TenderNed. Documenten moeten in het Nederlands ingediend worden. Lees de gehele leidraad goed door!

Timeline

 • 9 juli 2021 14.00: extra Informatiebijeenkomst - lees meer in deze update
 • 15 juli 2021 voor 10.00: Indienen vragen t.b.v. vragenronde 1
 • 5 augustus 2021: Verstrekken Nota van Inlichtingen 1 (antwoorden)
 • 26 augustus 2021 tussen 10:00 en 11:00 uur: Informatiebijeenkomst voor stellen van vragen over gebruik TenderNed
 • 31 augustus 2021 voor 10.00: Indienen vragen t.b.v. vragenronde 2
 • 7 september 2021: Verstrekken Nota van Inlichtingen 2 (antwoorden)
 • 16 september 2021 voor 23:59 uur: Uiterste datum ontvangst aanmelding (aanmelden is vereist voordat inschrijven mogelijk wordt)
 • 17 september 2021 voor 12:00 uur: Uiterste datum ontvangst inschrijvingen
 • 4 oktober 2021: Presentaties
 • 8 oktober 2021: Mededeling gunningsbeslissing
 • 29 oktober 2021: Definitieve gunning

Miscommunicatie datum informatiebijeenkomst

06 juli 2021

Er was was sprake van een miscommunicatie rondom de datum van de informatiebijeenkomst, de sessie was op 5 juli i.p.v. 6 juli. Voor diegenen die daardoor niet aanwezig konden zijn organiseren we aankomende vrijdag (9 juli) om 14:00 een extra vragenuurtje. Wil je daaraan deelnemen? Stuur dan een mail naar eva.dijkema@prorail.nl met in de titel: innovatiepartnerschap proeftuin duurzame geluidsschermen.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!