Kunnen jullie nieuwe producten ontwikkelen die voorkomen dat personen vanaf het perron op het spoor terechtkomen?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 22 juli 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Innovatiepartnerschap van €780.000,-

Share challenge

Innovatiepartnerschap van €780.000,-

deadline verlopen
Perrons worden in de toekomst drukker en voller. Dat vraagt om nieuwe creatieve ideeën om efficiënt en veilig met de beschikbare ruimte om te gaan en die het in- en uitstapproces niet vertragen, juist liefst versnellen. De perronrand is het raakvlak tussen perron en trein. In geval van grotere drukte kan de veiligheid in het geding komen. 

ProRail en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dagen daarom ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen om te voorkomen dat mensen van het perron in het spoor terecht komen: Hoe zouden we de perronrand optimaal veilig kunnen houden op zo'n manier dat ondanks toenemende drukte (1) reizigers deze ruimte vrijhouden, (2) treinen op tijd kunnen vertrekken en (3) veiligheid optimaal wordt gewaarborgd.

Deze uitvraag staat uit als een SBIR innovatie-competitie: SBIR is een innovatie-competitie om ondernemers uit te dagen om nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen gericht op de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk. Wij zijn op zoek naar concreet bruikbare toepassingen, die onder andere kunnen worden gebruikt door (semi-) publieke organisaties. De overheid is daarbij een potentiële (maar geen exclusieve) inkoper.
 
 
Lees voor de complete toelichting op deze SBIR de gehele oproeptekst:

Budget
Er is een totaal budget beschikbaar van € 780.000 voor fase 1 en fase 2.
  • Voor fase 1 is een budget van maximaal € 240.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 30.000 inclusief btw.
    Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek afronden, komen in aanmerking om voor fase 2 een aanbod te doen.
  • Voor fase 2 is een budget van € 540.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per project voor fase 2 is € 180.000 (inclusief btw).
    Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor deze fasen.

Deadline
Stuur jullie voorstel in voor 22 juli 13.00


Vragen

Heb je vragen over deze SBIR-oproep? Stuur dan een e-mail naar sbir@rvo.nl.

René ter Haar 13-07-2020reageer
Hallo, is er een specifieke reden waarom jullie een challenge uitschrijven, aangezien deze producten er al wel zijn: https://nl.wikipedia.org/wiki/Perrondeur

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!