Gezocht: innovaties om de betonnen perronkeerwanden (randen) van perrons duurzamer te produceren - minder CO2 en bij voorkeur circulair

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 september 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Innovatiepartnerschap 5x max €15.000 + €16.000

Share challenge

Innovatiepartnerschap 5x max €15.000 + €16.000

deadline verlopen

ProRail beheert en bouwt aan het spoornetwerk van Nederland. Hierbij verbruiken we veel materialen als beton, staal, koper en steenslag. Deze materialen zorgen voor een aanzienlijke CO2 uitstoot. Om deze uitstoot te reduceren kijken we naar mogelijkheden om het verbruik te verlagen.

Perronkeerwanden (de randen langs perrons) zijn een van de elementen in het spoor die geproduceerd worden van beton. Hierdoor hebben zij een vrij hoge CO2 footprint. De perronkeerwanden worden gebruikt voor de gelijkvloerse instap van reizigers van het perron in de trein en omgekeerd. Voor het beschermen van objecten tegen de impact van een ontspoorde trein vervult de perronkeerwand de functie van ontsporingsbeveiliging. Zeer belangrijke en zware functies dus. Vandaar dat tot dusver voor beton als materiaal gekozen is.

Doordat perronkeerwanden relatief eenvoudige, kleine prefab producten zijn ziet ProRail hierin een goede kans een stap te maken in het verduurzamen van het spoor. Kennis en innovaties die hier uit voortkomen hopen we later ook in te kunnen zetten in het verduurzamen van grotere (betonnen) constructies op en rond het spoor. 

Denken jullie dé oplossing te hebben om perronkeerwanden duurzamer te produceren en zo het spoor duurzamer te maken? Dan nodigen we jullie van harte uit voor de informatiebijeenkomst op donderdag 8 juli van 9.00-11.00. Meld je aan voor de informatiebijeenkomst

Waar zijn we naar op zoek?
ProRail zoekt innovatieve concepten om een systeemsprong (ten opzichte van de huidige standaard betonnen perronkeerwanden) te maken in het reduceren van de milieu-impact met behoud van de benodigde constructieve eigenschappen. Onder milieu-impact verstaan we met name CO2 voetafdruk en circulariteit (welke tot uiting komen in de Milieukostenindicator score).

Oplossingen moeten in ieder geval voldoen aan de volgende functionele eisen: 

 • Vervult de rol van zelfstandige gelijkvloerse instap van het perron de trein in en omgekeerd;
 • Presteert beter op gebied van CO2 en circulariteit (MKI) dan de standaard betonnen keerwand met ambitie CO2 neutraal en 100% circulair;
 • Is over de gehele levensduur duurzamer dan de huidige standaard betonnen keerwand;
 • Dient de belasting op en tegen het perron te kunnen dragen (veroorzaakt door bijvoorbeeld gronddruk, personen of voertuigen);
 • Dient voldoende sterk te zijn om de dragende functie gedurende de gebruiksduur te kunnen uitoefenen zonder voortijdig te bezwijken (constructieve veiligheid);
 • Voldoet in de testfase aan veiligheidseisen om Toestemming voor Gebruik te krijgen (dit is een veiligheidsdossier waarin de eventuele risico’s en mitigerende maatregelen zijn opgenomen).


Innovatiepartnerschap
De oplossingen wil ProRail samen met marktpartijen (door)ontwikkelen, testen en geschikt maken voor de spoorse sector. Het innovatiepartnerschap bestaat uit meerdere fasen met aan het eind van elke fase weer een go/no go moment: 

0. Mededingingsfase 
Hierin komen we tot een selectie van maximaal 5 partijen die de ingediende oplossing (aan de hand van een projectvoorstel) nader mogen gaan onderzoeken en ontwikkelen.

1. Onderzoeks- en ontwikkelfase
De onderzoeksfase heeft als doel de mate van impact, haalbaarheid en economisch perspectief van de innovaties verder uit te werken in een businesscase. Tevens wordt in deze fase een plan van aanpak voor de testfase opgesteld. Partijen ontvangen een vergoeding van €15.000 voor deze fase. 

2. Testfase
a. Labtesten op 1 meter keerwand
b. Praktijktest met 5 strekkende meter keerwanden in het perron op Amersfoort Centraal 

 • ProRail voor deze fase maximaal € 16.000 per partij ter beschikking voor het:
  ontwikkelen en testen van prototype in laboratorium omgeving; 
 • produceren en testen van 5 strekkende meter keerwand op perron in Amersfoort Centraal (kosten voor het plaatsen van de keerwand worden door ProRail betaald).   

3. Commerciële/ toepassingsfase: inkoop en implementatie
Partijen die succesvol de testfase hebben doorlopen mogen een commerciële aanbieding doen voor toepassing van hun oplossing op een perron binnen het contract Perrons op Norm (PON). Het huidige PON contract loopt nog tot juni 2023 en kan twee keer met een jaar tot maximaal juni 2025 verlengd worden. Dit betekent dat de inzet van nieuwe keerwanden potentieel pas plaats kan vinden per juni 2025. In overleg met het programma PON en de marktpartijen wordt gekeken welke perrons het meest geschikt zijn. Daarnaast wordt op basis van de uitkomsten van dit innovatiepartnerschap ook nieuwe duurzaamheidscriteria opgenomen in het nieuwe PON contract.  

Lees voor de complete toelichting op dit innovatiepartnerschap de gehele leidraad en alle bijbehorende bijlages (inclusief de eisenspecificatie voor de perronkeerwanden).

Informatiebijeenkomst
Voorafgaand aan de start van het programma (tijdens de inschrijvingsperiode) wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerde partijen op donderdag 8 juli van 9.00 – 11.00 (digitaal). Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over de vraagstukken, de aanbestedingsprocedure en kunt u vragen stellen. Meld je aan voor de informatiebijeenkomst

Jullie voorstel
De volgende documenten moeten worden aangeleverd:

 • Inschrijvingsformulier: conform het model in Bijlage 4 van de leidraad (download die hier).
 • Projectvoorstel: maximaal 10 A4, conform eisen tabel 1 hoofdstuk 3 van de leidraad. Let op: wanneer het voorstel meer pagina’s omvat dan worden de aanvullende pagina’s niet beoordeeld.

Uw documenten en/of inschrijving dienen volledig en rechtsgeldig ondertekend vóór de in TenderNed genoemde datum en tijdstip te zijn ingediend via TenderNed. Documenten moeten in het Nederlands ingediend worden. Lees de gehele leidraad goed door!

Timeline

 • 8 juli 2021 tussen 9:00 en 11.00 uur: Informatiebijeenkomst - aanmelden
 • 15 juli 2021: Indienen vragen t.b.v. vragenronde 1
 • 2 augustus 2021: Verstrekken Nota van Inlichtingen 1 (antwoorden)
 • 26 augustus 2021 tussen 10:00 en 11:00 uur: Informatiebijeenkomst voor stellen van vragen over gebruik TenderNed
 • 2 september 2021: Indienen vragen t.b.v. vragenronde 2
 • 10 september 2021: Verstrekken Nota van Inlichtingen 2 (antwoorden)
 • 20 september 2021 voor 23:59 uur: Uiterste datum ontvangst aanmelding (aanmelden is vereist voordat inschrijven mogelijk wordt)
 • 21 september 2021 voor 12:00 uur: Uiterste datum ontvangst inschrijvingen
 • 28 september 2021: Presentaties
 • 1 oktober 2021: Mededeling gunningsbeslissing
 • 21 oktober 2021: Definitieve gunning
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!