Welke nieuwe producten kunnen ontwikkeld worden met gebruikt spoormateriaal?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 03 december 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilot t.w.v. max. €20.000

Share challenge

Pilot t.w.v. max. €20.000

deadline verlopen

Bij ProRail staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom willen we (spoor)materialen die voor het spoor niet meer bruikbaar zijn zo nuttig mogelijk hergebruiken. Wij zijn daarom op zoek naar ontwerpen voor toepassingen en producten om het gebruikte spoormateriaal een hoogwaardig tweede leven te geven. Onze ambitie: al ons materiaal een nuttig tweede leven!

Denk bij (spoor)materialen aan:

 • dwarsliggers (houten en betonnen)
 • wissels
 • spoorstaven
 • ballast
 • Ook kleinere materialen zoals:
  • beddingplaten
  • bevestigingsmaterialen
  • oude veiligheidskleding, -schoeisel, -helmen (buiten de houdbaarheidsdatum)
Op 9 november organiseert Prorail een informatiemiddag bij Railpro in Hilversum. Daar kunnen de gebruikte materialen bekeken worden, zodat op basis hiervan ontwerpen kunnen worden gemaakt. Voor aanmelden zie onder. 


Het doel van de challenge is dat van de beste ontwerpen prototypes worden ontwikkeld. Voor succesvolle prototypes is er kans op een vervolgopdracht of samenwerking. 

We zijn op zoek naar ontwerpen voor producten en toepassingen die schaalbaar zijn en die zoveel mogelijk oud spoormateriaal hoogwaardig (her)gebruiken. Hebben jullie hier een perfecte oplossing voor? Dan ontvangt ProRail graag jullie pitch!
     

     
Wat is er te winnen?

 • De beste 1-3 inzendingen worden uitgenodigd om live te pitchen voor een breed duurzaam publiek en professionele jury tijdens de #Duurzame-leiders conferentie op 16 januari 2019 (link volgt later).
 • Het beschikbare budget is € 20.000 voor het ontwikkelen van het prototype. Dit bedrag wordt verdeeld worden over maximaal 3 winnaars. De jury bepaalt dit.
 • Aan de winnaars stellen we in overleg gebruikte (spoor)materialen ter beschikking voor de ontwikkeling van het prototype.
 • De winnaar(s) maken kans op een vervolgopdracht, opschaling, afnamecontract voor oude materialen, of duurzame samenwerking bij een succesvol prototype en businesscase.
 • Afhankelijk van de behoefte kunnen ProRail en Railpro expertise bieden op bijvoorbeeld de materialen en hun netwerk beschikbaar stellen.

 

 

Waar zijn we naar op zoek?

ProRail is op zoek naar startups, scale-ups en ontwerpbureaus met een interessant ontwerp en/of toepassing voor het hergebruik van gebruikt spoormateriaal en de wens/middelen om daarvoor een prototype te ontwikkelen. Het product moet haalbaar en schaalbaar zijn, zodat uiteindelijk zoveel mogelijk oud spoormateriaal een nuttige herbestemming vindt.

 

Het ontwerp moet uitgaan van hoogwaardig hergebruik. Onder hoogwaardig hergebruik verstaan we; met zo min mogelijk inzet van energie en aanvullend materiaal, nieuwe economische waarde creëren.

 

We kijken daarnaast naar de volgende punten:

 • Toegevoegde waarde (“nut”);
 • Productiekosten en de baten die het oplevert (businesscase);
 • Mate van hoogwaardigheid (minimale inzet van andere (primaire) middelen en energie);
 • Hoeveelheid materiaal dat potentieel kan wordt hergebruikt;
 • Omvang van de potentiële markt.

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Laagwaardige vormen van hergebruik, zoals het storten van bouwmateriaal onder een snelweg.
 • Nutteloze producten, zoals producten voor eenmalig gebruik of een weggeefproduct voor marketing doeleinden.
 • Hoog energieverbruik bij productie, zoals heel veel zagen of omsmelten.
 • Producten met weinig impact op het materiaalgebruik, weinig potentie om veel materiaal te hergebruiken, bijvoorbeeld dasspelden van stukjes bovenleiding.

 

 

Jouw Pitch(document)

 • Beschrijving / verbeelding van het ontwerp/toepassing (max 4 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie ontwerp / toepassing met een technische tekening en visual met daarbij ook een businesscase voor de vermarkting ervan.
 • Beschrijving van het maken van het prototype (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en wat je hiervoor van ons nodig hebt.
 • Beschrijving startup/team (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/team dat de pilot wil gaan realiseren + jullie concrete ervaring met het ontwerpen van producten en het hergebruiken van materialen.


NB: er wordt van serieuze gegadigden verwacht dat ze aanwezig zijn bij de informatiemiddag op 9 november. 
De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc kunnen daarin gelinkt worden.
Pitches in English are allowed.

 

 

Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij de KvK
 • Bij voorkeur ervaring met het ontwerpen van producten
 • Bij voorkeur ervaring met het hergebruiken van materialen
 • In staat om van het ontwerp een prototype te bouwen in januari-maart 2019

 

 

Timeline

 • 10 oktober: Lancering challenge
 • Informatiemiddag bij Railpro: 9 november ‘s middags - aanmelden
 • 3 december: Deadline inleveren challenge
 • 7 januari: Bekendmaking genomineerden
 • 16 januari, genomineerden worden uitgenodigd om op #Duurzame Leiders 16 januari 2019 te pitchen.
 • Gereed product (prototype) in maart 2019

 

 

Informatie middag: Op 9 november zal er een infomiddag bij Railpro in Hilversum worden georganiseerd. Daar wordt de challenge nogmaals kort toegelicht. Tijdens deze middag gaan we in op de beoordelingsaspecten en kunnen de materialen bekeken worden. Je kunt je voor deze middag aanmelden via dit formulier.

 

Achtergrondinformatie

 
Inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina!
Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!