De NS zoekt oplossingen die automatisch kunnen meten hoe vies de buitenkant van treinen is

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 07 juni 2021 voor 17:00
Reward: €20.000 + kans op vervolgopdracht

Upload your pitch!

Share challenge

€20.000 + kans op vervolgopdracht

Nog 20 dagen

720 treinstellen in Nederland vervoeren dagelijks 1,3 miljoen reizigers. Het schoonhouden van al deze treinen is een grote uitdaging. 

Dit komt onder andere doordat onze treinen bijna altijd in beweging zijn en de dienstregeling prioriteit heeft boven bijna al het andere. Treinen worden regelmatig ingepland om schoongemaakt te worden, maar in de praktijk is dit niet altijd haalbaar. De planning houdt daarnaast geen rekening met hoe vies een trein daadwerkelijk is en de aard van de vervuiling, dat is nu namelijk niet bekend.

Dat willen we veranderen, want nu kan het nog gebeuren dat een bijna schone trein een uitgebreide wasbeurt ontvangt, terwijl een trein die zo vies is dat de dienstregeling in gevaar komt (bijvoorbeeld door een erg vieze voorruit) een ‘snelwas’ krijgt en daardoor niet goed schoon wordt. Dat kan en moet natuurlijk beter!

Daarom is de NS op zoek naar oplossingen die exact kunnen meten hoe vies een trein is en waarmee de trein vervuild is. Op basis van die informatie willen wij onze treinen op het juiste moment de juiste wasbeurt geven. 

Hebben jullie de oplossing waarmee we kunnen meten hoe vies onze treinen zijn en waarmee ze vervuild zijn? Bijvoorbeeld op basis van (onze bestaande) videobeelden, of met speciale sensoren? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

Waar zijn we naar op zoek?
Zoals gezegd zijn we op zoek naar een oplossing die geautomatiseerd de vervuilingssoort en – graad van een trein kan meten. 

Onze treinen zijn constant in beweging, oplossingen die de vervuilingssoort en -graad kunnen meten terwijl de treinen in gebruik zijn, bijvoorbeeld op basis van bestaande data (zoals videobeelden) of op enkele strategisch geplaatste (nieuwe) sensoren hebben daarom de sterke voorkeur.

Een trein is samengesteld uit verschillende elementen die uit verschillende materialen bestaan en verschillend ‘belang’ van schoonheid hebben. Per trein kan ook verschillen hoe de materialen precies zijn opgebouwd. Zo hebben nieuwe treinen een vinyl-coating en oudere treinen een laklaag op de treinwand en -kop. De elementen zijn:

 • treinwand
 • treinkop
 • zijramen
 • voorruit (voor en achter elk treindeel)
 • gedeelte onder de stroomafnemer

Het uiteraard meer van belang dat de voorruit schoon is (zodat de machinist kan rijden) dan dat de treinwand spik en span is. De verschillende elementen hebben ook de neiging verschillende vervuilingssoorten aan te trekken. Zo wordt het gedeelte onder de stroomafnemer veel met kopervijzel van de stroomdraad vervuild, waardoor een bruine waas over de treinwand waaiert. De verschillende treinelementen (en vervuilingssoorten) worden op andere wijzen en soms op andere locaties in Nederland schoongemaakt. 

Het type vervuiling is ook afhankelijk van het seizoen, traject en andere factoren. De typen vervuiling zijn:

 • Hoofdzakelijk ijzer- en koperdeeltjes uit schraapsel van de bovenleiding 
 • Deeltjes die vanuit de ballast door de trein worden aangezogen
 • Saharazand
 • Vervuiling uit de atmosfeer
 • In het voorjaar en de zomer: insecten op de voorruit van de trein. 
 • Graffiti
 • Algenvorming

Hoe en hoe vaak de treinen op dit moment worden schoongemaakt kan je lezen in de achtergrondinformatie hieronder.

Kortom: wij zijn op zoek naar een oplossing die ons kan helpen met het geautomatiseerd per trein per treinelement vaststellen en analyseren van: 

 1. Welke vervuilingssoorten er op het element aanwezig zijn
 2. En in welke graad (mate) elke vervuilingssoort aanwezig is

Op basis van deze informatie willen wij het juiste type wasbeurt voor de betreffende treinelementen kunnen vaststellen op het meetmoment. 

Uiteindelijk willen wij met deze informatie een voorspellend model ontwikkelen dat ons kan helpen een vooruitkijkende schoonmaakplanning op te stellen dat rekening houdt met type (samenstelling) trein, dienstregeling (route van de trein), weersomstandigheden, etc. Als jullie hiervoor óók de benodigde expertise hebben dan horen we dat ook graag!

Meld je aan voor de online informatiebijeenkomst op donderdag 20 mei van 14.00-15.00 Aanmelden

Waar beoordelen we op?

 • Effectiviteit: hoe goed kan de oplossing de vervuilingssoort en -graad vaststellen?
 • Inpasbaarheid: valt de oplossing gemakkelijk in te passen in onze bestaande praktijk (meting tijdens dienstregeling of apart, snelheid van meting, etc)?
 • Implementatie: hoe gemakkelijk is de oplossing te implementeren (gebruik bestaand data, nieuwe sensoren (hoeveel), etc)?
 • Kosten: benodigde investeringen voor grootschalige inzet.


Wat bieden we?

 • Kans op een opdracht van maximaal €20.000,- om een eerste prototype/pilot te ontwikkelen en samen met ons te testen.
 • Kans op een vervolgopdracht, opschaling, of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
 • Interessant netwerk van (internationale) contacten in de spoorsector.
 • Daarnaast mag je rekenen op ondersteuning en samenwerking van creatieve en inspirerende specialisten die jullie kunnen uitdagen om jullie product nog beter te maken.


Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Oplossingen die niet binnen enkele jaren grootschalig te implementeren zijn. 
 • Oplossingen die (zwaar) zouden moeten inbreken op de dienstregeling.


Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij de KvK
 • De oplossing voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Waaronder specifiek de AVG.
 • Mogelijk te komen tot een werkend prototype/product binnen 6-12 maanden.


Jullie pitch

 • Beschrijving van oplossing: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie (beoogde) oplossing.
 • Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben. Ga daarbij in op de ondersteuningsbehoefte, de benodigde toegang/materialen/data en het financiële voorstel voor de pilot en bij succes voor de lange termijn.
 • Beschrijving team: Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link.

Pitches in English are allowed.

Timeline challenge

 • Lancering challenge: dinsdag 20 april
 • Online informatiesessie: donderdag 20 mei 14.00-15.00 - aanmelden
 • Deadline: maandag 7 juni 17.00
 • Bekendmaking eerste selectie: vrijdag 11 juni
 • 16-23 juni kennismakingsgesprekken
 • Bekendmaking eindselectie: uiterlijk 30 juni
 • Start pilots: Q3/Q4


Achtergrondinformatie

Hoe we nu werken
Op dit moment zijn er 14 plaatsen in Nederland waar Treinwasinstallaties (TWI’s) staan. Op basis van het “trefkansmodel” worden treinen wel of niet gewassen. Dat komt er in de praktijk op neer dat reinigingsbeurten op vaste momenten wordt gepland, zonder dat er daarbij rekening wordt gehouden met hoe vies de trein is. Daarnaast wordt er in dit systeem vanuit gegaan dat een trein die gepland staat om gewassen te worden, ook op het juiste moment langs een TWI rijdt. Dit is niet altijd het geval. Om deze redenen komt het vaak voor dat niet altijd de vieste trein eerst gewassen wordt en soms nog schone treinen worden gewassen.

Daar komt nog bij dat elk type vervuiling en elk onderdeel van de trein op een andere manier gereinigd moeten worden.  Dat betekent dat binnen de TWI de trein op de juiste plek moet komen te staan. Daar gaat veel tijd van de machinisten en werkvoorbereiders inzitten die vaak worden ingezet op taken met een hogere prioriteit. Gevolg is dat treinen niet of niet juist gereinigd worden of dat er kostbare werktijd verloren gaat.

Bijvoorbeeld:

 1. een ernstig vervuilde trein wordt door een highspeed wasmachine gereinigd. Een highspeed wasmachine is bedoeld om relatief schone treinen schoon te houden en niet in staat vuil te verwijderen dat zich sterker gehecht heeft na een langere periode.
 2. Een relatief schone trein wordt gewassen, omdat het kansmodel het niet toelaat de sterker vervuilde trein eerst te wassen (bijvoorbeeld doordat logistieke paden niet tijdig vrijgemaakt kunnen worden). 

Op dit moment worden treinen 1x in de 7-14 dagen gewassen met water en zeep. Het nadeel hiervan is dat het veel water en energie kost en dat de treinen nadruppelen waardoor ze de bodem rond de TWI’s vervuilen. 

Om de 63 dagen wordt de trein gereinigd met de zure reiniger oxaal. Echter, oxaal tast het aluminium aan. Omdat steeds meer treinen van NS van aluminium gemaakt worden, zijn we daarom op zoek naar een alternatief voor oxaal. 

anoniem 23-04-2021reageer
The challenge mentions existing video data. Is it possible to access a few samples?

NS 28-04-2021reageer
Goodevening, unfortunately we don't have any samples at this moment. Our intention with this is too state that there are a few sources, think about security camera's in/at our stations and the front cam/drivers view of our new trains. Our maybe you can come up with a good suggestion, for instance pictures from train spotters or security cams at railway crossings. My suggestion would be to take those options into consideration and to assume that the quality of those camera's are comparable with normal resolution safety/surveillance cams.

anoniem 23-04-2021reageer
hoi, - hoeveel verschillende type treinen er zijn? lenghtes? hoofden? verf patronen? - hebben jullie wat videos onze methodes te aanpassen?

NS 28-04-2021reageer
Dank voor deze leuke vraag. Wij hebben veel verschillende treintypes bij NS, een goed overzicht is toevalligerwijs via Wikipedia te verkrijgen: ICNG: https://nl.wikipedia.org/wiki/Intercity_Nieuwe_Generatie SNG: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sprinter_Nieuwe_Generatie FLIRT: https://nl.wikipedia.org/wiki/NS_FLIRT SLT: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sprinter_Lighttrain SGM: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsgewestelijk_Materieel ICM: https://nl.wikipedia.org/wiki/Intercitymaterieel VIRM: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbeldeksinterregiomaterieel DDZ: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbeldekker_Zonering TRAXX: https://nl.wikipedia.org/wiki/NS_186 ICR rijtuigen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Intercityrijtuig VECTRON: https://nl.wikipedia.org/wiki/Siemens_Vectron

anoniem 07-05-2021reageer
Beste NS, Zie hier een aantal vragen rondom de samenwerking na het indienen van een succesvolle oplossing. (1) Is NS op zoek naar een kant-en-klaar en uitrolbaar product? (2) Is NS op zoek naar een proof of concept die vervolgens gezamenlijk doorontwikkeld kan worden? (3) Wenst NS het uiteindelijke product zelf te implementeren en vervolgens in eigen beheer te nemen? (4) Stelt NS eisen aan de samenstelling van het team van ontwikkelaars (qua competenties, ervaring etc.)? (5) Welke niet-technische competenties zou u graag terugzien in het team? (6) Naar welke additionele kennis en kunde bent u op zoek in een partij om langere termijn mee samen te werken? (7) Hoe kijkt NS aan tegen een oplossing die afgenomen wordt op basis van een jaarlijkse licentie? Wij horen graag van jullie!

Luuk Smolenaers 11-05-2021reageer
Beste NS, Zie hier een aantal vragen rondom de inpasbaarheid/implementatie van een succesvolle oplossing. (1) Wat zijn essentiële randvoorwaarden om de oplossing te kunnen inpassen in de bestaande praktijk voor NS? (2) Wat kan absoluut niet vanuit NS oogpunt bij inpasbaarheid in de bestaande praktijk? (3) Is NS op zoek naar een oplossing die draait naast de huidige systemen of naar een oplossing die eenvoudig te koppelen en integreren valt in de huidige systemen? (4) Zijn alle 14 TWI's hetzelfde? In de zin dat zij allemaal dezelfde soort vervuiling en/of elementen schoon kunnen maken? (5) Wie worden de uiteindelijke eindgebruikers van het product? (6) Wat zijn specifieke punten die voor deze eindgebruikers essentieel zijn? Wij horen graag van jullie!

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
Log in of registreer om je pitch te uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!